...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަކެ
ނ.
(ސ.) (1) ވަކިބަލާ! (2) ]ގ..
ބުޑުވައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރާމަސް . ހުއިވަކުބަލި . ކަހަރުވައް . ކަށިކެޔޮ . އަހި . އޮށަނި . ވަށްޓެއްގައި ކަނޑޫޖަހާފައި ހުރިހެން . ދައިގަންނާނެ ކުއްތާއެއް ވައްވަކެއްނުޖަހާނެ . ދުނބުރި . ލަދިވައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ