...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިހިފުން
މ.
(1) ހަށިގަނޑުގެ ތަންތާނގައި ހުންނަ ލަކުނާއި ގޮށް ފަދަ ތަންތަން ފުއްޕާ ގޮތްވުން.
(2) އުވަޖަހައިފައި ހުންނަ ތަންތަން ވައިވަދެގެން ފުފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ