...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިހުސްވުން
މ.
މަޖާޒު:
ނުފޫޒުހުރި މީހަކާ ވެރިއަކު ރުހިވަޑައިނުގަނެގެން ދުރުހެލި ކުރެއްވުމުން އެމީހާގެ ބާރު ކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިކޮޅުވުން . ދީލިކަޑަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ