...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިހޮޅި
ނ.
(1) ވައިވައްދާ، ނެރެވޭގޮތަށް ބޭނުންކުރާން ހަދައިފައި ހުންނަ ހޮޅި.
(2) އިރުވައިގައި މަޑި، ގުޑި ފަދައިން އިލޮށިން ނުވަތަ އޮނުން ހަދައި ކަރުދާސްތަތްކޮށްގެން އެއްލާ އެއްޗެއް، މިއޮންނާނީ އެކިފަލަ މިނުގައި ހޮޅިބުރިއެއް ހެންނެވެ.
ދެކޮޅު ނުބެދިއެވެ.
މިޔަށް ބެރު އޮނިވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިހުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ