...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިނުބައިވުން
މ.
(1) ޤުދުރަތީ ވައި ނުސާފުވުން.
(2) ވައި ތަޣައްޔަރުވުން.
(3) ވައި ވިހަވުން.
(4) ދާން ބޭނުން މިސްރާބަށްދާން ފަހިނުވާގޮތަށް ވައި ބަދަލުވުން.
(5) މަޖާޒު:
ވެރިޔަކު ރުހިވަޑައިނުގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޫސުންނުބައިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ