...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިނޮޅިދުވަނި
ނ.
ބައްޔެއްގެ ނަން.
މިއީ ކަރުދޮށުގައި ނަގާ ދުވަންޏަށް ބައެއް މީހުން ކިޔާގޮތެވެ.
މިއަށް ކަރުދުވަނިވެސް ކިޔައެވެ.
އަދި މަރުދުވަނިވެސް ކިޔައެވެ.
މި ބައެއްފަހަރު އެތެރެއަށްވެސް ބައެއްފަހަރު ބޭރަށްވެސް ދޮސްގަނެ ފަަޅައިގެންވެެސް ދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ