...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިރަސް
ނ.
އާދައިގެ މައިކުރޯސްކޯޕަށް ނުފެންނަހާވެސް ކުޑަ ފަންޏެއް.
މިއީ ބަލިބަލި ޖައްސާ ފަންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރިދަފުސް . ގައިންގަޔަށްއަރާބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ