...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިރު
ނ.
(1) އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓް ދަތުރު ކުރުމަށާއި، މުވާޞަލާތުގެ ވަޞީލަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ހިމަނަރު.
(2) ވަލެއްގެ ގޮތަށް ދަގަނޑު ނަރުން އަޅައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިބުޓެވި . ބަހަރުގައީ . ކަރަންޓުލުން . ވައިރުކުރުން . މާލު . ފެންކަރު . ގަޑާ . ސިކަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ