...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިބުޑު
ނ.
(1) ވައިމަތީގައި ޖަހާ ވިލާބުޑު.
(2) އުދަރެހުގައި ވައިމަތި ފަރާތުގެ ވައިވަޅުގައި ބޯކޮށް މަތިމައްޗަށް ޖަހާ ވިލާތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ