...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިބޭރުކުރުން
މ.
(1) ފުރަގަސްފަރާތު ދޮރުން ވައި ނެރުން.
(2) އިންޖީނު އެއްޗެހީގެ ހޮޅިހޮޅީން ވައިނެރުން.
(3) ވައިދަމާ ފަންކާއިން ވައިބޭރަށް ނެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ