...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިކަރަދޫ ބޮޑުރޯނު
ނ.
އިހުޒަމާނުގައި ދިވެހި ގުރާބުތަކުގެ ބޭރުގައި ހަރުކުރަން ތައްޔާރުކުރާ ރޯނެއް.
މިހަރުކޮށްފައި ހުންނަނީ، ބޮނޑިބޮނޑިހުރިގޮތަށެވެ.
މިހަރުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ބަޑީގެ އުންޑައިން އުޅަނދު ސަލާމަތް ކުރުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ