...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިކެހެރި
ނ.
(ބ) ދެރަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
މިހެން ބުނެއުޅެނީ ވައިގެތެރޭގައި، ވަޔާދާ އެތިއެތިކޮޅާއި އެއްފަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
ކަންތައް ނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ