...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިއެނބުރުން
މ.
(1) ޖެހޭވައި އެކިދިމަދިމާއަށް ބަދަލުވުން މިހެންވަނީ ދެމޫސުން ބެދޭ ދުވަސް ވަރުއެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއްރާވާގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ