...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިއެރުން
މ.
(1) ވައިޖެހުން.
(2) ގަދަވައި އައިސްޖެހުން.
(3) ހަށިގަނޑުގައި ހިނގާވަޔަކުން ބައެއް ގުނަވަނަށް ވައިގެ އުދަގޫވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯޅިއެރުން . އިދަމަތިވުން . ފޫޅުވައިކެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ