...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިއެޅުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގައި ވައިޖެހުން.
(2) އެއްޗަކަށް ވައިވައްދައި ބަންދު ކުރުން.
(3) މަޖާޒު:
ވެރިޔަކު މީހަކާމެދު ރުހިވަޑައިގެން އަރިސް ކުރެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިއެޅުވުން . ވައިވެއްދުން . މަތިންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ