...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިވަނި
ނ.
ދިވެހި ރުކުގައި ގަންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޅައިރު ގެއްލުންލިބި ހަރުވެފައި ހުންނަ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮއިކައިށި . އަރުފެޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ