...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިވަރު
ނ.
(1) ރިޔަލުދަތުރުގައި ދާންވީތަނަށް އެއްއަތު ދެވޭގޮތަށް ލިބޭވައި.
(2) ވައިގެ ބާރުމިނާއި އަވަސްމިން ދައްކައިދޭ ނުވަތަ ބަލައިދޭ އާލާތެއް.
(3) ތޮށަލިން ހިޔާ ކުރާ ތަންތާނގެ ފަންތައް ވަޔާ ނެގުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ބަނޑަވަރު އަޅާގޮތަށް ގުޅައިގެން ފުރާޅުގެ ދެ ފަރާތަށް ދާގޮތަށް ހަރުކުރާ ދެ ފަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިވަރޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ