...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިވަރުވުން
މ.
(1) ރިޔަލު ދަތުރުގައި ދާންވީތަނަށް އެއްއަތު ދެވޭގޮތަށް ވައި ލިބުން.
(2) ހޭރިޔާ ދަތުރުކުރާއިރު ދާންވީތަނަށް އެއްއަތުދެވޭ ވަރަށް ދަތުރުކޮށް ވައިމައްޗަށް ދެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިވަރޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ