...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިމަތިނުބައިވުން
މ.
(1) ވިއްސާރަ ވައްތަރުވުން.
(2) ކުރާން އުޅޭކަމަކަށް ހުއްޓުން އަރާ ފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ އެކަމަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިއްޔާ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނޭ ފަދަ ލިސާނެއް ފެނުން.
(3) މަޖާޒު:
އަމުރުވެރިއަކު ނުރުހޭގޮތް ފެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ