...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިމަތިބެލުން
މ.
(1) ވިއްސާރަ އަންނަންއުޅޭތޯ ނޫޅޭތޯ ބެލުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަން ކުރާން އުޅުމުގައި ނުރައްކައުތެރިކަމެއް ވޭތޯބެލުން.
(3) މަޖާޒު:
އަމުރުވެރިޔެއްގެ ރުހުން ހުރިނެތްގޮތް ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ