...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިފިލާ
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާ ވެއްޔެއް.
މިއީ ގަހުގެ ފަތް "ރާބެބުރި" ގަހާއި ވައްތަރު ތިރިތިރިކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގައި އަޅަނީ ހުދު މަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުލޫކިޔާ . ބޮނޑެވާމާވާ . އިރިބެދެލި . އިރުބެދެލި . ވައިފެލާ . މާވާ . ތިންތުނޑުފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ