...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިފިޔަމަޑި
ނ.
(1) މޫދުގައި އުޅޭ ބާވަތެއްގެ މަޑިޔެއް.
މީގެ ފިޔަގަނޑު އާދައިގެ މަޑިޔަށްވުރެ ދިގުވެފައި ތުނިވާނެއެވެ.
(2) މިމަޑީގެ ސިފައިގައި އިލޮށިފަދަ އެއްޗަކުން ހަދައި ކަރުދާހުން ހިއްޕައިގެން އިރުވައިގައި އެއްލާން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅަތެލަނގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ