...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިފުޅައް
ނ.
ދަނޑު ބިމުގައި ގޮވާން ހައްދާއިރު ގަދަވައިން ގަސްތަކަށް ގެއްލުން ވިޔަނުދޭން ވައި ހުރަސްކޮށް އެކި ހިސާބު ހިސާބުގައި ފަންތޮށި ފުޅައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިނިވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ