...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިފޮޅި
ނ.
(ލ )ކިރު، ނުވަތަ ތެއުޖަހައިގެން ފުށްމޮޑެ، ވަރަށް ތުނިކޮށް ދަމައި އަވީލައި ހިއްކައި،ތެއްލާފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ