...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިދަށް
ނ.
(1) ވައިޖެހޭ ދިމާގެ އިދިކޮޅު.
(2) ވައިދަށް ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވައި . ވައިދަށް . ވައިދަށްފަރާތް . ފަރުދަށުންދިއުން . ދަށްބިތް . ދަށްބޭރު . ދަށްބޭރުހިފުން . ދަށްބޭރުންދިއުން . ދަށްބޭރުގައި ޖެއްސުން . ދަށްކިބަ . ދަށްކިބާކެޔޮޅު . ދަށްފަރާތް . ދަށްފަޅު . ދަށްދަށުންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ