...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިދުނި
ނ.
(1) އާދަޔާ ޚިލާފަށް އުޑުމަތީން ފެންނަ ހުދު، ދިގު، ތުނި، ވިލާފަށެއް، މިއީ ވައިޖެހޭނެ ކަމުގެ ލިޝާނެއްކަމަށް ބުނެއުޅެއެވެ.
(2) އިލޮށީން ނުވަތަ އޮނުން، ކުރުފަލަ ތުތިމަހަކާ ގާތްސިފައަކަށް ހަދައިފައި ކަރުދާހުން ހިއްޕައިގެން އިރުވައިގައި އެއްލާން ގެންގުޅޭ ގުޑީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ތިރީގައި ކުޑަ ފިނދުފަތެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ