...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިގަނޑުރޫޅުން
މ.
(1) ނަގާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި އަންނަ ބާރުވައި ވިލާތައް އުޑުމައްޗަށް ފެތުރިގެން ދިއުން.
(2) އެތެރެހަށީގައި އުފެދޭވައި ފަރުވާޔަކުން ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތަކުން ހަށިގަޑުގެ ތެރެއަށް ބެހިގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ