...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިގައިހިފުން
މ.
(1) ހަމަވައިގެތެރޭގައި ވައިގެ ބާރުން އެއްޗެއް ހިފިހުންނަގޮތްވުން.
(2) މަޖާޒު:
ނުވެފައި އޮތްކަމެއް ކުރިޔަށްދާނެގޮތްވުން.
(3) ނުރުހުން ލިބިފައިވާ މީހަކު ވެރިޔަކާއި އަރިސް ކުރެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ