...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިގުރާބު
ނ.
ރިޔާނައިގެން ބިންމަތީގައި ދުއްވާން ފުރޮޅުލާފައިހަދާ ކުދި އޮޑި ދޯނިފަދަ ތަކެތި.
މިއީ ކުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިސޫރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ