...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިގުޅަ
ނ.
ބަނޑުގެ އެކި ދިމަދިމާގައި ރިހޭވައި.
ގިނައިން މިކަހަލަ ވައިގަނޑުގަނޑު ހުންނަނީ އެއްތަނެއްގައި ކޮށިވެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ