...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިގުޅި
ނ.
ވައިގުޅި އެޅުމަށްޓަކައި ބަނދެފައި އޮންނަ ވެލިބޮނޑިއާއި އޭގެ މަތިން ޖަހަން ބޭނުންކުރާ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިގުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ