...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިގުޅިޖެހުން
މ.
ފޮތިކޮޅަކަށް ވެލިއަޅައިގެން ބަނދެފައި އޭގެ ކޮޅު ކާށިތެލުން ތެންމައި، ރޯކޮށް ބަނޑުމަތީގައި ބަހައްޓައިފައި އޭގެމަތިން ގުޅިއެއް ނުވަތަ ކައިރިފަށް ބޯކޮށް ހުންނަ ތައްޓެއް ޖެހުން.
މިކަންކުރަނީ ބަނޑުގައި ވައިހެދިގެން ރިއްސާތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ