...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިގުގޫ
ނ.
ގަހެއްގެ ކިރެއް.
މިހުންނަނީ ހިއްކައިފައެވެ.
މިއީ ދުން އަޅާށާއި ބޭހަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ދެބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ ބިސްވައި ގުގުލާއި ވައިގުގުލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިރުވައިގުގޫ . ކުމުންޒާނި . ވައިގުގުލް . ވައިގުގޫކަފަގަނޑު . ވައިގޫލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ