...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިސަރި
އ.
ރީތިކަމާ ޗާލޫކަމުގެ މައްޗަށް ސާބަސް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިސަރިވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ