...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައިޖެއްސުން
މ.
(1) އަންނަ ވައިރޯޅި ރިޔަލަށް އަރާނޭގޮތް ހެދުން.
(2) ސާފު ވައި ރޯޅިން އަރާމު ލިބިގަތުން.
(3) ވައިޖެހުން ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ