...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައުބަލި
ނ.
ހަށިގަނޑުގެ ގުނަން ގުނަނަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް.
މިބަލީގައި ވާގޮތަކީ އެގުނަވަނުގެ ބާރުމުޅީން ނެތެނީއެވެ.
އަދި އެގުނަވަނުގެ ބާރުނެތުނީމާ ދުވަސްކޮޅަކުން ހިމަވެސްވެދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައުލްބަލި . ވަވަލެވައި . ވާބަލި . ވާގިނެތޭބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ