...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައުވުން
މ.
(1) ގުނަވަނެއް ނުވަތަ އެތައް ގުނަވަނެއްގެ ބާރުމުޅިންނެތި ދިއުމާއެކު ހިމަވާގޮތްވުން.
(2) ބޭނުމެއްނެތް ގަސްތައް ގިނަވެ ކުނި ގިނަވުން.
(3) ގަސްގަހާއި ދަޑިފަދަ ތަކެތި ތެދަށް ހުންނަހައި ވަރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ލެނބޭގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައުލްވުން . ވާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ