...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައުފަށް
ނ.
(1) ރޯނު ނުވަތަ ވަކަ ނުވަތަ އުލިކޮށްފައި ހުންނަ އުއިފަދަ އެއްޗެހީގެ ދިގު އެތިކޮޅެއް.
(2) އުނދޯލި އެލުވާފައި ހުންނަ ފަށް.
(3) ބައެއް ބާވަތުގެ ފަންޏާއި ގިނަ ބާވަތް ބާވަތުގެ މަކުނު ދޫކުރާފަށް.
(4) މަޖާޒު:
ކާވެނީގެ ގުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާފަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ