...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައުދެމުން
މ.
(1) އޮލަ ނުވަތަ ތަތް އެއްޗެހިން ވަކިކޮށްލާބައި މެދުނުކެނޑި ފަށެއްހެން ހިމަވަމުން ދިއުން.
(2) ވަލެއްގެ ދެކޮޅުގައި ދެމީހަކު ނުވަތަ ދެބަޔަކު ހިފައިގެން އެމީހަކު ހުރިކޮޅަށް ނުވަތަ އެބަޔަކު ތިބި ކޮޅަށް ގެންނާން ބާރުލުން.
(3) މަޖާޒު:
ކުރާން އުޅޭ ކަމެއްނުވެ ލަސްވަމުން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ