...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައް
ނ.
(1) ގަސްގަހުގައި ގަންނަ އެއްޗިހި.
މީގެ ތެރޭގައި ކާތަކެއްޗާއި ކައިނޫޅޭ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.
(2) އިހާގޮނޑީން ފަޅައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގޮބޮޅިއާއި އެތުމައު ގެންފައި ހުންނާނީ މީގައެވެ.
(3) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ފަށަނުން މައްޗަށް ދެފަރާތަށް ދެކަތްޕަށް ވާނޭހެން ލަކުޑިން ހަދައިފައި ހުންނަ ބައިބައި.
(4) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ވަތްވަތުގައި މަޑޫތައް ހިފެހެއްޓުމަށް އެތެރެ ފަރާތުން ބަނޑު ފިލާގައި އަޅާވައް ލަކުޑިގަނޑު.
(5) ބައެއް ވެޔޮވެލާއި ބައެއް ގ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަނދި . ހަނދުވަރީމައު . ހަނގާ . ހަންފީމިޔަރު . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކެޔޮ . ހަރުމަނިޔާ . ހަކުރު . ހައްރޮދި . ހައްބުރު . ހަވެދަނޑިކާނަ . ހަވޭޑައިކާނަ . ހަމައެޅުން . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތިމައު . ހަތިމާ . ހަތްހެއްތި . ހަތްކޮޅު . ހަތްމޮރު . ހަލަވެލި . ހާޅެހަންކާ . ހާލިގަބަ . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިނބޫ . ހިނބެ . ހިރިކުއްޅަ . ހިރިމިކަންނެލި . ހިރިފާޅަ . ހިރުނދުދޫނި . ހިބަރު . ހިބަރުތޮޅި . ހިޅު . ހިކަނދި . ހިކިބަލި . ހިކިބޮނދެ . ހިއްތަލަ . ހިއްތަލަ އަވެލި . ހިމެރި . ހިތިދަނޑި . ހިތީބޯޓް . ހިލަފިހުން . ހިލަގައު . ހީނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ