...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްބަހުންޖެހުން
މ.
މީހަކު ކުރާ ކަމަކާއިމެދު، އެހެން މީހުންނަށް އެކަމެއް އޮޅުން ނުފިލާނޭ ގޮތަކަށް އެމީހާއާއި ދިމާއަށް އެއްޗެއް ބުނުން.
މިހެން ގިނައިން ބުނަނީ އެމީހާ އާއި ދިމާޔަށް ބުނިއެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ހަދައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަލަކުންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ