...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްބަސް
ނ.
(1) ސީދާ ނޫން ގޮތަށް މާނަލައިފައި ބުނާ ބަސް.
(2) ހުޅަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޅު . ހުޅަތް . ކަތިބަސް . ކަތިބަސް . މާނަފުރޮޅޭބަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ