...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްކަން
ނ.
(1) އަނެކެއްގެ އެއްޗެއް އެމީހާއަށް ނޭނގި ސިއްރުން ނަގާ ނެގުން.
(2) މަޖާޒް:
ސިއްރު ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހެއްތި . ހިލަފިހުން . އަތްކެނޑުން . އަތްދިގު . ވައްކަންކެރުން . ވަތެލިކެހުން . ވަގަކަށްހާސްދުވަހެވެ. ވެރިއަކަށް އެއްދުވަހެވެ. . ވަގަކަޅާ . ވަގު . ވަގުހިފާފާނޫޒު . ވަގުހިފުން . ވަގުން . ވަގުންގެ ފޮށި ބާރަށް ބަންނާނެއެވެ . ވަގުރޫ . ވަގުވަނުން . ފައުތެތުރަ . ފިހާރަފެޅުން . ފޮށިފެޅުން . ސިއްރުކަންތައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ