...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްވައްޖެހުން
މ.
(1) ކުއްތާ ރުޅިއައިސްގެން ގޮވުން.
(2) ރުޅި އައިސްގެން މީހަކާ ދިމާޔަށް އެއްޗެހި ގޮވަން ފެށީމާ، އެމީހާ އެއެއްޗެތި ގޮވާމީހާ ނިކަމެތި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނާގޮތެއް.
މިސާލު:
އޭނާ މަށާ ދިމާއަށް "ވައްވައްޖަހަނީ" އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ