...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްތަރަ
ނ.
(ސ) ވައްތަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަތިމާ . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިރިފާޅަ . ހިއްތަލަ އަވެލި . ހީނާ . ހެން . ހޮނޑަލިބޮޑުމަސް . ނާބަންނަހުއި . ނާސިހެދުން . ނިރުދު . ނުރަބޮޅު . ރަނޑުވުން . ރަތްދަނޑިސާގު . ރީނބުރުފިލާ . ބިލިގާ . ބުޅިމަސް . ބޮލުފޭލި . ބޮޑަހަނދި . ކަހަރުވައް . ކަންނެލިބޮޑުމަސް . ކަރާދުނބުރި . ކިރުޅިޔަވެން . ކީމިޔާރޮށި . ކުނާކުރުން . ކުންނާރު . ކުޅަނދިލިމާ . ކުޅަދިލިމައު . ކޭލިހަމަވުން . ކޮރުނެގުން . އަނގަ އިތާވުން . އަންހެންދުޅާ . އަންހެންދުޅާކަން . އަރިކަނޮޅި . އިރަށްދުވާފިލާ . އެތި . ވަޅުޖަޑާ . ވާލާ . ވާލި . ވާލީ . ވިއްސާރަދުނި . ވިލާތުކުންނާރު . ވެނުފުންނަ . ވެންފުންނަ . މަލިކުރުވާ . މިހެން . މިއަރެން . މުޑުވާލި . މޭއްޔަހެލެނބެލި . ފަށުފޭރާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ