...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްތަރުޖެއްސުން
މ.
(1) އެއްޗަކާ އެއްގޮތްވާނޭ ސިފަ ގެނައުން.
(3) ހުތުރު ސިފަސިފަ ޖައްސައި ހުތުރު ވައްތަރު ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލައްލައްއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ