...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްތަރެ
ނ.
(ގ.) ވައްތަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދި . ހަވެދަނޑިކާނަ . ހާލިގަބަ . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިބަރު . ހިމެރި . ހުނިހައް . ހުދުމަޅު . ހޮރަ . ރަންކާޅު . ރަންގުފަޓާސް . ރަތްކަންދާލި ލިބާސް . ރާނބާފުވައް . ރޭޓު . ބަނބަރަ . ބަރަނި . ބާލް . ބިންދަދު . ބިލެތްމާލޯފިނދު . ބުންބާއަލަ . ބެންކު . ބޮޑުމާލިނެށުން . ބޯޅަކިންކިރިމާ . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ޅޮސްމިޔަރު . ކަށިކުންބަޅަ . ކަނޑިތޮޅި . ކަނޑުހެނޑަމާދޫނި . ކަންނެލި . ކަޅުބަޅިނދު . ކަޅުމާދޫނި . ކައިރު . ކަވަރު . ކާރުޚާނާ . ކާލަނގަ . ކާސްކިޔުން . ކިރުޅިހުނިހައް . ކުންނާރު . ކެހިގޮލާ . ކެއުން . ކޮންނަ ރޮންދާ . ކޮރުނެގުން . އަނގައޮރިކުރުން . އަނަ . އަލަ . އިސްވައި . އެންވަށި . އޮއިވާލިއައިން . އޮޑާލުން . ވަހާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ