...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްލަ
ނ.
ކިރުދޫނި ފާޑަށް ތިބޭ އެއަށްވުރެ ކުރެހުން ގިނަ އަޑު ރީތި ދޫންޏެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ބޯކަޅުދޫނި . ކާކާ . ކާކާލުން . ކިރުދޫނި . އަޅައިގޮވުން . ވައްލައަމާ . ފީކިރިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ