...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްލައަމާ
ނ.
(1) ގިނަދުވަސްވެ ކުރެހުންތައް ފިލާފައި ތިބޭ ވައްލަ.
މީގެ ބޯ ހުންނާނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
(2) ބޯކަޅު ދޫނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯކަޅުދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ