...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްގަނޑު
ނ.
(1) އިހާގޮނޑީން ފަޅައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގޮބޮޅިޔާއި އެތުމައުގެންފައި ހުންނަނީ މީގައެވެ.
(2) ފުރާދުއްވާ ތަކެތީގެ ދެ ބަނޑުފިލާ އެއްކުރާން އަޅާ، ދެފައިކައްޓަށް ހުންނަ އެއްޗެހި.
(3) އުރަމަތީގެ ކުރީގައި ހުންނަ ކިރު ނުކުންނަ ތަންކޮޅު.
(4) ކިރު ހުންނަ ޖަނަވާރުގެ ކިރު ހުންނަ ގުނަވަން.
(5) ކުރާ ފަދަ އެއްޗެހީގައި ފެން އޮއްސާން ހުންނަ ތަން.
(6) ބިލެތު ދާމުލުން ފަޅައިފައި ހުންނަގޮފި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭވަތުވައްގަނޑު . ނަދުރުވައްގަނޑު . ނަދޮޅުވައް . ނަދޮޅުވައްގަނޑު . ބަތަލާ . ބޮއިކޮޅު . ބޮއްބޯކެޑާ . ބޮލޮއެރުވިޔާ . ބޯރިވައް . ބޯބޮޑުފައިވައް . ބޯއަރުވާވައްގަނޑު . ބޯވައްގަނޑު . ކަފިވައްގަނޑު . ކަސާރީކުރާ . ކާގަނޑު . ކިރުފެލުން . ކުނބުވައްގަނޑު . ކުނބުދިރުނބާ ވައްގަނޑު . ކުންވަކާ . ކުރަ . އިށިގަނޑަ . އުޅަބޮށިވައްގަނޑު . އުޅައް . އެތުމައު . ވަށަންޕާ . ވަނޮޅުވައްގަނޑު . ވަނޮޅުގޮނޑި . ވަންވަތް . ވަކުބުޑު . ވައްގަނޑޮ . ވައްގަޑެ . ވާކަރު . މަޅުކޮޅުވައްގަޑު . މައިއުނބުރި . މަޑިވަޅު . ފައްތު . ފާމުދޭރިވައްގަނޑު . ދިޔަހަރު . ލޯކުރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ